Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία θα εκθέσει για πρώτη φορά στη διεθνή φιλοτελική έκθεση NOTOS 2021, που θα γίνει στo Περιστέρι (19-22 Νοεμβρίου 2021) τις τυπογραφικές πλάκες των Μεγάλων Κεφαλών του Ερμού, του πρώτου δηλαδή, Ελληνικού γραμματοσήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία

http://hps.gr/index.php/el/upcoming-exhibitions-1/

NOTOS 2021

http://hps.gr/notos2021/index.php/2019/02/12/the-large-hermes-heads-plates-will-be-exhibited-in-the-court-of-honour-3/